Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Giám đốc ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị

Vừa qua, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ĐHQGHN, cụ thể:

- Quyết định số 2200/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm TS. Sái Công Hồng – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục giữ chức Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, trực thuộc ĐHQGHN kể từ ngày 01/8/2016.

-