Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Giám đốc ĐHQGHN điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo các đơn vị

Vừa qua, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ĐHQGHN, cụ thể:

- Quyết định số 2200/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm TS. Sái Công Hồng – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục giữ chức Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, trực thuộc ĐHQGHN kể từ ngày 01/8/2016.

- Quyết định số 2208/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm ThS. Phạm Tiến Toàn – Phó Chủ nhiệm Khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐH KHXH&NV giữ chức Phó Chánh Văn phòng, kiêm Trợ lý Giám đốc ĐHQGHN kể từ ngày 01/8/2016.

- Quyết định số 2209/QĐ-ĐHQGHN, điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đài Loan, Trường ĐH KHXH&NV, giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN kể từ ngày 01/8/2016.

- Quyết định số 2223/QĐ-ĐHQGHN, quyết định bổ nhiệm PGS.TS Hoàng Đình Phi – Quyền Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh Doanh giữ chức Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh.

- Quyết định số 2224/QĐ-ĐHQGHN, bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Thị Hồng Minh giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học.

 Quang Cường - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :