Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình Tây Bắc năm 2015

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-KHCN ngày 20/8/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động của Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2013-2018 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì và kinh phí triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc trong kế hoạch năm 2015;

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Bắc năm 2015  (Phụ lục kèm theo).

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TÂY BẮC TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

TT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Tổ chức, cá nhân trúng truyển

Thời gian thực hiện

(tháng)

1.              

Đề tài: Đánh giá tài nguyên đất nông nghiệp, đề xuất mô hình sử dụng đất với cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế và bền vững về môi trường vùng lưu vực sông Đà thuộc ba tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

KHCN-TB.03T/13-18

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN/

PGS.TSKH Nguyễn Xuân Hải

27

2.              

Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững  Tây Bắc

KHCN-TB.14X/13-18

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  ĐHQGHN/ TS. Bùi Chí Trung

24

3.              

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

KHCN-TB.15X/13-18

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN/

TS. Phạm Quốc Thành

24

4.              

Đề tài: Ứng dụng và triển khai hệ thống phần mềm tích hợp và kết nối các thiết bị điện tử y sinh và mạng truyền thông hỗ trợ theo dõi sức khoẻ và dịch tễ cộng đồng khu vực Tây Bắc

KHCN-TB.06C/13-18

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành/ TS. Nguyễn Thanh Tùng

30

5.              

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu tiên tiến, thân thiện môi trường trong canh tác nông, lâm nghiệp vùng Tây Bắc

KHCN-TB.08C/13-18

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam/ TS. Đinh Gia Thành

30

6.              

Đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật phát triển nguồn thức ăn xanh, sạch cho trâu, bò quy mô trang trại tại vùng Tây Bắc

KHCN-TB.09C/13-18

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN/ PGS.TS Nguyễn Xuân Cự

36

7.              

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc.

KHCN-TB.10C/13-18

Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam/ TS. Hoàng Anh Sơn

36

8.              

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá và phát triển một số bài thuốc dân gian có tác dụng điều trị bệnh gan, mật của các dân tộc vùng Tây Bắc

KHCN-TB.11C/13-18

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN/ GS.TS Phạm Hùng Việt

36

9.              

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây chuyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc

KHCN-TB.12C/13-18

Đại học Thái Nguyên/ PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

24

10.           

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng Tây Bắc

KHCN-TB.13C/13-18

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN/ PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

 

36

11.           

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc.

KHCN-TB.16X/13-18

Học viện Chính trị Công an Nhân dân/ GS.TS Trương Giang Long

24

12.           

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

KHCN-TB.17X/13-18

Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng/ Trung tướng Phạm Huy Tập

 

24

13.           

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý thương mại (hàng hóa và dịch vụ) biên giới vùng Tây Bắc

KHCN-TB.18X/13-18

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN/ PGS.TS Hà Văn Hội

24

14.           

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc

KHCN-TB.19X/13-18

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN/ TS. Phạm Văn Lợi

24

15.           

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

KHCN-TB.20X/13-18

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh/ TS. Cao Anh Đô

24

 

>>> Đề tài Tây Bắc 2016 được phê duyệt (Phụ lục Thông báo 1271/TB-ĐHQGHN)

 VNU Media - VP Chương trình Tây Bắc
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   |