Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN

Ngày 14/3/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 728/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt danh sách 16 nghiên cứu sinh khóa QH-2018 được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN.

Cụ thể:

STT

Họ và tên

<