Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh chương trình phối hợp đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc (GIST) thực hiện chương trình phối hợp đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường từ năm 2004.

Trường ĐHKHTN thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2008-2009 cho chương trình phối hợp đào tạo sau đại học nói trên theo kế hoạch như sau:

1. Chương trình đào tạo

Thực hiện theo chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ của Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc .


2. Thời gian đào tạo

- Đào tạo thạc sỹ: 2 năm (năm đầu học tại Việt Nam do các giáo sư Hàn Quốc và Việt Nam giảng dạy, năm thứ hai học tại Viện GIST)