Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Tuyển sinh đại học 2009: ĐHQGHN dự kiến tuyển 5710 chỉ tiêu hệ chính quy (Bản mới)
Ngày 06/2/2009, ĐHQGHN đã công bố số lượng dự kiến tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy năm 2009. Theo đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có số lượng tuyển sinh đông nhất là 1450 chỉ tiêu.

Tiếp đó là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với 1380 chỉ tiêu, Trường Đại học Ngoại ngữ: 1270 chỉ tiêu, Trường Đại học Công nghệ: 580 chỉ tiêu, Trường Đại học Kinh tế: 430 chỉ tiêu, Khoa Quốc tế: 550 chỉ tiêu, Khoa Sư phạm 300 và Khoa Luật là 300 chỉ tiêu. Dưới đây là số liệu tuyển sinh chi tiết của kỳ thi năm 2009:

Số

TT

Tên trường - Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành quy ước (để làm máy tính trong tuyển sinh)

Khối thi quy ước

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

(Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547865

Các ngành đào tạo:

 

 

 

580

- Khoa học máy tính (*)

QHI

104

A

60

- Công nghệ Thông tin (**)

Gồm các chuyên ngành: Các hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng và truyền thông máy tính

QHI

105

A

260

- Công nghệ Điện tử Viễn thông (*)

QHI

109

A

60

- Vật lý kỹ thuật

Gồm các chuyên ngành: Công nghệ quang tử, Công nghệ nanô, Công nghệ nanô sinh học, Vật lý tính toán

QHI

115

A

60

- Cơ học kỹ thuật

Gồm các chuyên ngành: Cơ điện tử, Công nghệ vũ trụ, Thủy khí công nghiệp và môi trường, Cơ học kỹ thuật biển

QHI

116

A

60

- Công nghệ Cơ điện tử Gồm các chuyên ngành: Hệ thống cơ điện tử, Chế tạo thiết bị, Đo lường và điều khiển, Hệ thống vi cơ điện tử và nanô cơ điện tử, Kỹ thuật robot, Chẩn đoán kỹ thuật

QHI

117

A

80

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585279; (04) 38583795

Các ngành đào tạo:

 

 

 

1.380

Khoa Toán – Cơ - Tin học

 

 

 

280

- Toán học (**)

QHT

101

A

- Toán - Cơ (**)

QHT

102

A

- Toán - Tin ứng dụng

QHT

103

A

Khoa Vật lý

140

- Vật lý (*)

QHT

106

A

- Khoa học vật liệu

QHT

107

A

- Công nghệ Hạt nhân

QHT

108

A

Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương

 

 

 

150

- Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học (**)

QHT

110

A

- Công nghệ Biển

QHT

112

A

Khoa Hóa học

170

- Hoá học (**)

QHT

201

A

- Công nghệ Hoá học

QHT

202

A

Khoa Địa lý

120

- Địa lý (**)

QHT

204

A,B

- Địa chính

QHT

205

A,B

Khoa Địa chất

 

 

 

170

- Địa chất (*)

QHT

206

A

- Địa kỹ thuật - Địa môi trường

QHT

208

A

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên

QHT

209

A

Khoa Sinh học

 

 

 

180

- Sinh học (*)

QHT

301

A,B

- Công nghệ Sinh học

QHT

302

A,B

Khoa Môi trường

 

 

 

170

- Khoa học Đất

QHT

203

A,B

- Khoa học Môi trường (**)

QHT

303

A,B

- Công nghệ Môi trường

QHT

305

A

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

(336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585237; (04) 35575892

Các ngành đào tạo:

 

 

 

1.450

- Tâm lý học

QHX

501

C,D1,2,3,4,5,6

80

- Khoa học quản lý (**)

QHX

502

C,D1,2,3,4,5,6

130

- Xã hội học

QHX

503

C,D1,2,3,4,5,6

80

- Triết học (**)

QHX

504

C,D1,2,3,4,5,6

90

- Chính trị học

QHX

507

C,D1,2,3,4,5,6

50

- Công tác xã hội

QHX

512

C,D1,2,3,4,5,6

80

- Văn học (**)

QHX

601

C,D1,2,3,4,5,6

110

- Ngôn ngữ học (*)

QHX

602

C,D1,2,3,4,5,6

60

- Lịch sử (**)

QHX

603

C,D1,2,3,4,5,6

110

- Báo chí

QHX

604

C,D1,2,3,4,5,6

100

- Thông tin - Thư viện

QHX

605

C,D1,2,3,4,5,6

80

- Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

QHX

606

C,D1,2,3,4,5,6

80

- Đông phương học

QHX

607

C,D1,2,3,4,5,6

120

- Quốc tế học

QHX

608

C,D1,2,3,4,5,6

100

- Du lịch học

QHX

609

C,D1,2,3,4,5,6

100

- Hán Nôm

QHX

610

C,D1,2,3,4,5,6

30

- Nhân học

QHX

614

C,D1,2,3,4,5,6

50

4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

(Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547269; 37548874

Các ngành đào tạo:

 

 

 

1.270

- Tiếng Anh (phiên dịch) (**)

QHF

701

D1

620

- Sư phạm tiếng Anh (**)

QHF

711

D1

- Tiếng Anh (***)
Gồm các chuyên ngành: 
+ Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại
+ Tiếng Anh Quản trị kinh doanh
+ Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng

QHF


 

721

731

741

D1

- Tiếng Nga (phiên dịch)

QHF

702

D1,2

70

- Sư phạm tiếng Nga (**)

QHF

712

D1,2

- Tiếng Pháp (phiên dịch)

QHF

703

D1,3

150

- Sư phạm tiếng Pháp (**)

QHF

713

D1,3

- Tiếng Trung Quốc (phiên dịch)

QHF

704

D1,4

170

- Sư phạm tiếng Trung Quốc (**)

QHF

714

D1,4

- Tiếng Đức (phiên dịch)

QHF

705

D1,5

80

- Tiếng Nhật (phiên dịch)

QHF

706

D1,6

125

- Sư phạm tiếng Nhật

QHF

716

D1,6

- Tiếng Hàn Quốc (phiên dịch)

QHF

707

D1

55

5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547506 (305)

Các ngành đào tạo:

 

 

 

430

- Kinh tế chính trị

QHE

401

A,D1

80

- Kinh tế đối ngoại (**)

QHE

402

A,D1

110

- Quản trị kinh doanh (*)

QHE

403

A,D1

60

- Tài chính - Ngân hàng (***)

Gồm các chuyên ngành: Thị trường tài chính, Kinh doanh ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính – Ngân hàng tiếng Anh

QHE

404

A,D1

120

- Kinh tế phát triển

QHE

405

A,D1

60

6

KHOA LUẬT

(Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội). ĐT: (04) 37546674

Các ngành đào tạo:

 

 

 

300

- Luật học (**)

QHL

505

A,C,D1,3

220

- Luật kinh doanh

QHL

506

A,D1,3

80

7

KHOA SƯ PHẠM

(Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547969

Các ngành đào tạo:

 

 

 

300

- Sư phạm Toán học

QHS

111

A

50

- Sư phạm Vật lý

QHS

113

A

50

- Sư phạm Hoá học

QHS

207

A

50

- Sư phạm Sinh học

QHS

304

A,B

50

- Sư phạm Ngữ văn

QHS

611

C,D1,2,3,4

50

- Sư phạm Lịch sử

QHS

613

C,D1,2,3,4

50

8

KHOA QUỐC TẾ

(144 Đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội); Điện thoại: 37548065;

35571662; 35571994; 362852312

Các ngành đào tạo:

 

 

 

550

- Đào tạo bằng tiếng Anh do trường ĐH đối tác của nước ngoài cấp bằng:

+ Kế toán và tài chính

+ Kinh tế đối ngoại

+ Quản trị kinh doanh

 

 

 

350

 

150

100

100

- Đào tạo bằng tiếng Pháp do các trường ĐH của Pháp cấp bằng:

+ Bác sỹ Nha khoa

+ Kinh tế - Quản lý

 

 

 

100

 

30

70

- Đào tạo bằng tiếng Nga do ĐHQGHN cấp bằng:

+ Kế toán, phân tích và kiểm toán

 

 

 

40

40

- Đào tạo bằng tiếng Trung Quốc do các trường ĐH của Trung Quốc cấp bằng:

+ Kinh tế – Tài chính

+ Trung y – Dược

+ Hán ngữ

+ Giao thông

 

 

 

60

 

20

10

20

10

THÔNG TIN CHUNG

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhận hồ sơ dự thi và tổ chức thi khối A, B; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận hồ sơ dự thi và tổ chức thi khối C; Trường ĐH Ngoại ngữ nhận hồ sơ dự thi và tổ chức thi khối D1,2,3,4,5,6.

- Tuyển thẳng những thí sinh là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế; ưu tiên xét tuyển những thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và có kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009 đạt từ điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên (không hạn chế số lượng).

- ĐHQGHN có 1.200 chỗ ở trong ký túc xá dành cho khóa tuyển sinh 2009.

- ĐHQGHN chưa có chương trình đào tạo đặc biệt dành cho thí sinh khiếm thị hoặc khiếm thính.

- Những ngành học có dấu (*) được đào tạo theo chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế do các giáo sư nước ngoài và giảng viên giỏi trong nước giảng dạy và hướng dẫn NCKH, bao gồm: Khoa học máy tính, Công nghệ Điện tử Viễn thông (Trường ĐH Công nghệ), Vật lý, Địa chất, Sinh học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Ngôn ngữ học (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế). Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn đạt trình độ quốc tế, sinh viên (SV) được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh để đạt điểm 550 TOEFL hoặc 6.0 IELTS. SV có kết quả học tập tốt, có cơ hội được nhận học bổng toàn phần hoặc bán phần của chương trình và học bổng của các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ; có cơ hội được đi đào tạo ở nước ngoài. Thí sinh trúng tuyển vào các ngành học khác có kết quả thi xuất sắc có thể được xét tuyển bổ sung vào các ngành học đạt trình độ quốc tế này.

- Những ngành học có du (**) được đào tạo theo chương trình đào tạo cả hệ chuẩn và hệ tài năng hoặc hệ chất lượng cao, bao gồm: Công nghệ Thông tin (Trường ĐH Công nghệ), Toán học, Toán – Cơ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Khí tượng học, Thủy văn học, Hải dương học, Khoa học Môi trường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Triết học, Khoa học quản lý, Văn học, Lịch sử (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), Tiếng Anh (phiên dịch), Sư phạm (SP) tiếng Anh, SP tiếng Nga, SP tiếng Pháp, SP tiếng Trung (Trường ĐH Ngoại ngữ), Kinh tế đối ngoại (Trường ĐH Kinh tế), Luật học (Khoa Luật). SV hệ đào tạo tài năng và chất  lượng  cao  được  hưởng chế độ giảng dạy và học bổng đặc biệt. Sau khi trúng tuyển nhập học, sinh viên được đăng ký xét tuyển vào hệ tài năng, chất lượng cao theo quy định riêng của mỗi trường và khoa trực thuộc ĐHQGHN. Thông tin chi tiết xem trên website của các đơn vị đào tạo.

 

1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

- Điểm trúng tuyển theo ngành. Những thí sinh không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi nếu có nguyện vọng sẽ được chuyển vào ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

- Ngành Công nghệ Cơ điện tử đào tạo theo phương thức gắn với nhu cầu xã hội. SV được tiếp xúc với các phòng thí nghiệm tiên tiến, hiện đại, được thực hành, thực tập, tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp và các công ty thành viên (IMI Holding). SV được IMI Holding hỗ trợ học phí, được trực tiếp tham gia làm việc bán thời gian. SV tốt nghiệp nếu có nguyện vọng sẽ được nhận làm việc tại IMI Holding.

- Ngành Cơ học kỹ thuật đào tạo kỹ sư có sự hợp tác với Viện Cơ học và Viện Công nghệ vũ trụ. Ngành Vật lý kỹ thuật đào tạo cử nhân có sự hợp tác với Viện Khoa học Vật liệu, Viện Vật lý-Điện tử (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

- Chương trình liên kết đào tạo quốc tế:

+ Liên kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) tổ chức đào tạo cử nhân Khoa học Máy tính ứng dụng. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh do các giảng viên của ĐH Troy đảm nhiệm. Bằng Cử nhân do ĐH Troy cấp.

+ Liên kết với ĐH New South Wales (Úc) tổ chức đào tạo liên thông Cử nhân Kỹ nghệ Máy tính, Kỹ nghệ Điện, Kỹ nghệ Viễn thông, Kỹ nghệ Cơ điện tử. 5 học kỳ đầu học tại Trường ĐH Công nghệ, 4 học kỳ cuối học tại ĐH New South Wales. Bằng Cử nhân do ĐH New South Wales cấp.

+ Học phí theo quy định riêng.

Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng 108, Nhà G2,          ĐT: 04.37549337, Fax: 04.37547460,           website: http://www.coltech.vnu.edu.vn/troy hoặc http://www.coltech.vnu.edu.vn/unsw.

 

2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

- Điểm trúng tuyển theo ngành, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.

- Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Hóa học hợp tác với Trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ) và ngành Toán học hợp tác với Trường ĐH Washington-Seatle (Hoa Kỳ): Tuyển sinh trong phạm vi cả nước đối với các thí sinh dự thi ĐH khối A năm 2009, có kết quả thi cao. Chương trình được trường đầu tư kinh phí để mời các giáo sư nước ngoài giảng dạy. SV được hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh do giảng viên nước ngoài giảng dạy. Những SV có kết quả học tập tốt sẽ được nhận học bổng cao và có cơ hội được đi thực tập hoặc đào tạo tiếp ở trường đối tác.

 - Tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Pháp ngành Vật lý và ngành Hóa học do Tổ chức ĐH Pháp ngữ (AUF) tài trợ: Thí sinh trúng tuyển vào các ngành Vật lý, Khoa học vật liệu, Công nghệ hạt nhân; Hóa học và Công nghệ hóa học nếu có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào lớp tăng cường tiếng Pháp thuộc các ngành tương ứng nói trên.

Chi tiết tuyển sinh hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế, các lớp tăng cường tiếng Pháp được thông báo chi tiết trên website của Trường: http://www.hus.edu.vn/tuvants.

 

3. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

- Chương trình đào tạo cử nhân Nhân học là một ngành mới, tích hợp kiến thức của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn, y học, văn hóa và luật học; có tính quốc tế và ứng dụng cao.

- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng do Tổ chức ĐH cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ:

+ SV được tăng c­ường học tiếng Pháp và học một số môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp. SV được hưởng các chế độ ưu đãi theo thỏa thuận giữa Trường và AUF.

+ Phương thức xét tuyển: Thí sinh trúng tuyển vào Tr­ường, nếu có nguyện vọng sẽ đăng ký để xét tuyển. Chỉ tiêu tuyển là 30 SV.

- Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ học một trong 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, trừ một số ngành sau đây có quy định riêng:

  + Ngành Đông phương học: ngoại ngữ cơ sở chỉ học tiếng Anh;

  + Ngành Hán - Nôm: ngoại ngữ cơ sở và chuyên ngành chỉ học tiếng Trung;

  + Ngành Quốc tế học: Nếu số sinh viên đăng ký học tiếng Nga hoặc tiếng Pháp ít hơn 15 thì sinh viên sẽ chuyển sang học tiếng  Anh.

 

4. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

- Môn thi ngoại ngữ được tính hệ số 2.

- Trong 1270 chỉ tiêu có 850 chỉ tiêu cho các ngành SP.

- Sau khi hoàn thành năm học thứ nhất, SV có cơ hội học bằng ĐH thứ 2 về một trong các ngành: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng theo chương trình đào tạo liên kết giữa Trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Thông tin chi tiết xem trên trang web của Trường: http://www.cfl.vnu.edu.vn.

- Chương trình đào tạo Tiếng Anh (***) gồm các chuyên ngành Tiếng Anh Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại, Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng là chương trình liên kết giữa trường ĐH Ngoại ngữ với Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN.

- Các thí sinh dự thi khối D vào trường đạt từ điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên được xét tuyển vào học các lớp liên kết đào tạo với các trường ĐH nước ngoài. Thông tin chi tiết xem trên trang web của Trường: http://www.cfl.vnu.edu.vn.

 

5. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

- Điểm trúng tuyển theo ngành, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

- Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (*) đạt trình độ quốc tế được xây dựng theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Hass School of Business (HSB) – UC Berkeley (Hoa Kỳ). Ngoài kinh phí do nhà nước hỗ trợ là 270 USD/tháng/SV, SV phảI đóng thêm học phí là 46 USD/tháng/SV.

- Sau khi hoàn thành năm học thứ nhất, SV Trường ĐH Kinh tế có cơ hội học thêm ngành Tiếng Anh (phiên dịch) theo chương trình đào tạo liên kết với Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

- Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tiếng Anh (***) là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế với Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

- Trường liên kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) tổ chức đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh. Tất cả SV thuộc hệ thống đào tạo của Troy trên toàn thế giới đều được nhận một loại văn bằng của ĐH Troy. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo và tuyển sinh năm 2009 xem trên trang web của Trường: http://www.economics.vnu.edu.vn

hoặc  http://www.coe.edu.vn

 

6. KHOA QUỐC TẾ

- Ngoài 5.710 chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy của ĐHQGHN, Khoa Quốc tế tuyển sinh 550 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH uy tín của Vương quốc Anh, Canada, Mỹ, Úc, Malaysia, Nga, Pháp và Trung Quốc.

- Năm học 2009-2010, Khoa dành 30 chỉ tiêu học miễn phí chương trình đào tạo cử nhân “Năm sao” ngành Kế toán do ĐH Help (Malaysia) cấp bằng cho những thí sinh có kết quả thi ĐH đạt 24 điểm trở lên.

- Khoa Quốc tế không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện ở bậc THPT và kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009. Chi tiết về phương thức tuyển sinh được thông tin trên trang web của Khoa http://www.is.vnu.edu.vn và tại Văn phòng Khoa.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ sau kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009 đến hết ngày 15/9/2009.

 Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :