Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Chương trình học bổng Học giả Fullbright thế kỷ mới năm thứ 6
Xin thông báo chương trình học bổng Học giả Fullbright thế kỷ mới năm thứ 6

1.     Thông tin chung

-    Số lượng: Chương trình sẽ tài trợ cho 25-30 chuyên gia, nhà quản lý giáo dục tại Việt Nam và các nước trên thế giới

-    Mục đích: các học giả sẽ tham gia nghiên cứu tại một cơ sở giáo dục đại học, khoa học tại Hoa Kỳ

-    Thời gian: 12 tháng từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2010.

-    Học bổng: Những khoản phí mà chương trình tài trợ bao gồm: tiền đi lại (kể cả tiền đi lại tham gia các hội thảo tại các nước khác), tiền tài trợ nghiên cứu và tiền lương.

 -   Ứng viên: Đối tượng ứng viên của chương trình là các giảng viên, nghiên cứu viên, quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học (cả công và tư) tại Việt Nam và tại các nước trên thế giới.

-    Chủ đề: Chủ đề của chương trình học giả năm thứ 6 là: “Trường đại học -  vai trò người dẫn đường cho sự sáng tạo và vai trò trung tâm của tri thức” (University as Innovation Driver and Knowledge Center).

2. Tiêu chí xét tuyển

-    Các bằng cấp, chứng chỉ của ứng viên;

-    Danh tiếng của ứng viên ở mức độ quốc gia và quốc tế;

-    Trình độ nghiên cứu của ứng viên thể hiện qua các bài báo, các công trình nghiên cứu đã tham gia;

-    Những kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp khác;

-    Đề xuất nghiên cứu của ứng viên (proposal) phải phù hợp với chủ đề của chương trình năm nay: “Trường đại học – vai trò người dẫn đường cho sự sáng tạo và vai trò trung tâm của tri thức”;

-    Tiềm năng đóng góp của đề xuất nghiên cứu của ứng viên nhằm sáng tỏ chủ đề của chương trình cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế;

-    Tiềm năng đóng góp của đề xuất nghiên cứu của ứng viên trong việc tạo ra sự tranh luận đa ngành trình độ cao;

-    Khả năng tiếng Anh (không cần chứng chỉ IELTS, TOEFL...);

3. Quy trình và thông tin dự tuyển

-    Hồ sơ bao gồm:

+   Đơn xin dự tuyển (download từ trang http://vietnam. usembassy.gov/fulbright.html)

+   Đề xuất nghiên cứu của ứng viên (không quá 4 trang giấy in, một mặt và 1 trang tài liệu tham khảo) phù hợp với chủ đề chương trình năm thứ 6;

+   Tóm tắt đề xuất nghiên cứu;

+   CV và danh sách các bài báo;

+   02 thư giới thiệu;

+   Thư mời của cơ sở đại học, khoa học tại Hoa Kỳ.

-    Hạn nộp hồ sơ: 5:00 p.m ngày 5/12/2008.

-    Nơi nhận hồ sơ: Chương trình học giả Fulbright thế kỷ mới (Fulbright New Century Scholar Program, Ban Đối ngoại, Đại sứ quán Hoa Kỳ, số 7, Láng Hạ, Hà Nội).

-    Thông tin thêm:

+   Website: http://vietnam.usembassy.gov/fb_ncs.html

+   Xin vui lòng liên hệ số điện thoại (04) 3850 5100 (số lẻ 5089) hoặc email đến nguyenHT4@state.gov.

+   Điều phối tại ĐHQGHN: Phạm Hùng Hiệp, Ban Tổ chức Cán bộ, số điện thoại (04) 3754 7765 hoặc email đến hiepph@vnu.edu.vn

 BTC - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :