Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 3 học viên Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Ngày 17/11/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 3 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.
Danh sách các học viên được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ dưới đây:

STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Kết quả học tập
Điểm TB chung
Luận văn
1
Đặng Hoàng Giang
20/10/1986
Hòa Bình
2.90
A+
2
Lê Thị Phượng
08/01/1985
Hà Nội
2.90
A+
3
Trần Thị Tự
13/10/1983
Bắc Ninh
3.02
A+

                   

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :