Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Việt Tuyên
Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở ZnO pha tạp và khả năng ứng dụng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VIỆT TUYÊN       
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/12/1984                                    
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:2376/SĐH ngày 14/12/2006
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở ZnO pha tạp và khả năng ứng dụng
8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn. 
9. Mã số:       62 44 07 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
- PGS.TS Tạ Đình Cảnh   
- PGS. TS. Ngô Thu Hương
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Chế tạo thành công bia gốm ZnO và ZnO pha một số tạp chất khác nhau như In, P dùng cho quá trình chế tạo màng bằng phương pháp phún xạ.
- Chế tạo thành công màng dẫn trong suốt ZnO:In có độ dẫn điện cao, độ bám dính tốt cũng như chế tạo thành công màng dẫn ZnO:P trong môi trường khí Nitơ có độ dẫn loại p và điện trở tương đối thấp.
- Tìm ra qui trình công nghệ để chế tạo một số cấu trúc nano của vật liệu ZnO và ZnO pha tạp với chất lượng và độ lặp lại tốt, độ đồng đều cao như: hạt, dây, thanh, và đĩa lục giác.
- Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện công nghệ tới tính chất của sản phẩm như: ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên tính chất điện của màng, ảnh hưởng của nhiệt độ đế, thành phần bột nguồn và kim loại xúc tác lên các sản phẩm dây, thanh và đĩa nano chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiêt, cũng như khảo sát ảnh hưởng của một số chất hoạt hóa bề mặt lên các sản phẩm nano chế tạo bằng phương pháp vi sóng.
Xem thông tin chi tiết.

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :