Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Thị Thanh Phượng
Tên đề tài luận án: Xây dựng một đường hướng sư phạm đối với việc đọc hiểu văn bản quảng cáo cho sinh viên Việt nam học tiếng Pháp.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:      ĐÀO THỊ THANH PHƯỢNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/01/1972              
4. Nơi sinh: Đà nẵng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2261/SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Xây dựng một đường hướng sư phạm đối với việc đọc hiểu văn bản quảng cáo cho sinh viên Việt nam học tiếng Pháp
8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy (bộ môn tiếng Pháp)
9. Mã số:
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn; TS. Lê Viết Dũng
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Luận án đã đề xuất một đường hướng sư phạm dạy đọc hiểu văn bản quảng cáo áp dụng cho sinh viên Việt nam học tiếng Pháp. Đường hướng sư phạm này được đưa ra dựa trên cơ sở đường hướng giao tiếp – hành động, các đặc trưng của văn bản quảng cáo, xu hướng hình ảnh – chữ viết của sinh viên.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :