Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Cao Cường
Tên đề tài luận án: Các phương pháp xây dựng ma trận biến đổi axít amin

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG CAO CƯỜNG                     

2. Giới tính: Nam                                                                      

3. Ngày sinh: 25/10/1983                                                           

4. Nơi sinh: Hải Phòng                                                              

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3613/SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không                                                                                    

7. Tên đề tài luận án: Các phương pháp xây dựng ma trận biến đổi axít amin                                        

8. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính                                         

9. Mã số: 62 48 01 01                                                               

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Sỹ Vinh, TS. Lê Sĩ Quang

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :