Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đình Nguyên
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Nguyên            

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     30 tháng 8 năm 1971                             .                                 

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 1691/QĐ-SĐH ngày 7/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đổi tên từ chuyên ngành cũ Thạch học, mã số: 62.44.57.01 sang chuyên ngành mới là Địa chất học, mã số: 62440201 theo Quyết định số 790/QĐ-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều chỉnh tên luận án tiến sĩ “Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Kainozoi bể Sông Hồng và ý nghĩa dầu khí” theo quyết định số 634/ QĐ-SĐH-TN ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng Tường Đại học Khoa học tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Pliocen - Đệ Tứ bể Sông Hồng.

8. Chuyên ngành:  Địa chất học     

9. Mã số: 62440201

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Nghi

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Lợi - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :