Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Kim Dung
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa hình gen AhR và AIP ở các nạn nhân phơi nhiễm dioxin

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  LÊ THỊ KIM DUNG        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/03/1973                                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4374/QĐ - KHTN - CTSV ngày 03/12/ 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo theo quyết định 741/QĐ - ĐHKHTN ngày 31/3/2016 và Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.    

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính đa hình gen AhRAIP ở các nạn nhân phơi nhiễm dioxin

8. Chuyên ngành:  Di truyền học                      

9. Mã số: 62420121

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nông Văn Hải; PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Là nghiên cứu mới ở Việt Nam về giải trình tự, phân tích đa hình toàn bộ 11 exon gen AhR trên đối tượng nạn nhân phơi nhiễm dioxin. Xác định 01 đa hình (rs75519181) chưa được công bố trên quần thể người Việt Nam

Nghiên cứu toàn bộ 06 exon gen AIP phát hiện 01 đột biến dị hợp tử mới  c.124C>A (p.H42N) và 01 đa hình (rs138902236) chưa được công bố có trên quần thể người Việt Nam

Bước đầu nghiên cứu giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện (WES) đối tượng có nồng độ dioxin trong máu cao, xác định được 40 biến thể di truyền ở một số gen liên quan đến cơ chế tác động của dioxin,

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Góp phần làm cơ sở cho các nghiên cứu ở mức phân tử về ảnh hưởng của dioxin và các chất ô nhiễm môi trường độc hại.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu về đa hình rs2066853 gen AhR; đột biến mới c.124C>A (p.H42N) và đa hình rs138902236 gen AIP.

Nghiên cứu giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện trên đối tượng nạn nhân phơi nhiễm dioxin để đánh giá các biến thể di truyền liên quan đến cơ chế tác động của dioxin.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Đăng Tôn, Đặng Tiến Trường, Nông Văn Hải, Nguyễn Huy Hoàng (2015), “Nghiên cứu biến đổi gen AIP ở người có hàm lượng dioxin trong máu cao”, Tạp chí Công nghệ sinh học 13(2), tr. 207-212.

- Nguyen Dang Ton, Nguyen Hai Ha, Vu Phuong Nhung, Pham Nhat Khoi, Huynh Thị Thu Hue, Nguyen Thuy Duong, Le Thị Thu Hien, Le Thi Kim Dung, Nguyen Huy Hoang, Nong Van Hai (2015), Genes alterration in four families of Vietnamese dioxin victim, 35th International Synposium on Halogennated Persistent Organic Pollutants, pp. 26-29.

- Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Huy Hoàng, Nông Văn Hải (2017), “Vai trò của thụ thể AhR (Aryl hydrocarbon receptor) đối với ung thư ở người có nồng độ dioxin cao”, Tạp chí Công nghệ sinh học 15(1), tr. 1-13.

- Lê Thị Kim Dung, Nông Văn Hải, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Ngọc Lan (2017), “Xác định đa hình gen AhR trên các đối tượng phơi nhiễm dioxin”, Tạp chí Y Dược học quân sự 42, tr. 310-315.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   |