Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2008
Ngày 24/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3070/QĐ-SĐH phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2008 của các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc ĐHQGHN.

 

 

 

 

Dưới đây là thông tin chi tiết:

STT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Số đủ điểm xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Số trúng tuyển

Ghi chú

I. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Địa chất

2

5.0

2

2

Địa lí

1

5.0

1

3

Hải dương học

0

4

Hóa học

12

5.0

12

5

Khí tượng

1

5.0

1

6

Khoa học môi trường

3

5.0

3

7

Sinh học

11

5.0

11

1 thi tuyển từ

cử nhân

8

Toán học

14

5.0

14

9

Vật lí

8

5.0

8

Tổng:

52

52

II. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1

Báo chí

3

3

Báo chí học

3

8.0

3

2

Chính trị học

1

1

Hồ Chí Minh học

1

9.0

1

3

Đông phương học

1

1

Đông Nam Á học

1

8.0

1

4

Lịch sử

17

17

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

2

9.0

2

Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

2

9.5

2

Chuyên ngành 16+23

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

3

7.5

3

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8

7.0

8

Lịch sử sử học và sử liệu học

1

9.0

1

Khảo cổ học

1

6.0

1

5

Ngôn ngữ học

6

6

Lí luận ngôn ngữ

4

8.0

4

Việt ngữ học

2

8.5

2

6

Tâm lí học

4

4

Tâm lí học xã hội

4

6.0

4

7

Triết học

7

7

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

6

6.0

6

Chủ nghĩa xã hội khoa học

1

9.0

1

8

Văn học

1

1

Lí luận văn học

1

8.0

1

9

Xã hội học

4

4

Xã hội học

4

5.0

4

Tổng:

44

44

III. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

1

Tiếng Anh

4

4

Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh)

2

6.5

2

Ngôn ngữ Anh

3

7.0

3

2

Tiếng Pháp

1

1

Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Pháp)

1

8.0

1

Tổng:

6

6

IV. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

1

Công nghệ điện tử-viễn thông

2

2

Kĩ thuật điện tử

1

7.5

1

Kĩ thuật viễn thông

1

6.5

1

2

Công nghệ thông tin

5

5

Công nghệ phần mềm

3

5.0

3

Hệ thống thông tin

1

5.5

1

Khoa học máy tính

0

Truyền dữ liệu và mạng máy tính

1

6.5

1

3

Vật liệu và linh kiện Nanô

2

9.0

2

Tổng:

9

9

V. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

1

Kinh tế chính trị

13

5.5

12

Tổng:

13

12

VI. KHOA LUẬT

1

Luật học

Lí luận lịch sử nhà nước và pháp luật

10

8.5

4

Luật hình sự

5

7.0

3

Luật kinh tế

5

7.0

2

Luật quốc tế

2

5.0

2

Tổng:

22

11

VII. KHOA SƯ PHẠM

1

Quản lí giáo dục

12

6.5

7

Tổng:

12

7

VIII. TT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

1

Ngành Kinh tế chính trị

6

6

Kinh tế chính trị

6

5.5

6

2

Ngành Triết học

5

5

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

5

7.0

5

Tổng:

11

11

IX. TT NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Môi trường trong phát triển bền vững

3

7.0

3

Tổng:

3

3

TỔNG SỐ:

172

155

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   |