Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thành lập Trung tâm Phát triển và Quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc trực thuộc ĐHQGHN
Ngày 31/ 7/2008, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 4361/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Phát triển và Quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc.

Theo đó, Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc được thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Ban Quản lý các dự án xây dựng tại Hoà Lạc và Bộ phận Văn phòng ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hoà Lạc có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

  1. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc do Giám đốc ĐHQGHN uỷ quyền;
  2. Quản lý đất đai, tài sản của ĐHQGHN tại Hòa Lạc;
  3. Giải quyết những vấn đề tồn đọng của Nông trường 1A sau khi giải thể do Văn phòng ĐHQGHN bàn giao.
  4. Quản lý, khai thác và tổ chức thực hiện các dịch vụ tại Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Giám đốc Trung tâm Phát triển và quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc xây dựng Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc ĐHQGHN quyết định ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   |