Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Danh sách phòng thí nghiệm mở cửa của Khoa Y – Dược

STT
Phòng thí nghiệm
Bộ môn
Địa điểm
Nội dung
1
Phòng Thí nghiệm Bộ môn Y Dược học cơ sở
Y Dược học cơ sở
182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
2
Phòng thiết bị hệ thống X-quang số hóa
Bộ môn chẩn đoán hình ảnh
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
3
Phòng thiết bị hệ thống thiết bị
Bộ môn chẩn đoán hình ảnh
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Giới thiệu các trang thiết bị hiện có, tính năng và khả năng khai thác thiết bị
4
Phòng Khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh
 
182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Tham quan cơ sở vật chất, giới thiệu khả năng cung cấp dịch vụ của phòng khám

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :