Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
11 đề tài NCKH được ĐHQGHN nghiệm thu tháng 5/2006
Trong tháng 5/2006, có 11 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

Cụ thể như sau:

1. Đề tài “Một số bài toán của môi trường đàn hồi và môi trường đàn dẻo”. Mã số: QT.05.04. Chủ trì: PGS.TS Phạm Chí Vĩnh, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Công nghệ nuôi cấy tế bào động vật in vitro thử hoạt tính sinh học của một số chế phẩm tự nhiên và tổng hợp”. Mã số: QT.05.22. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳ, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Phân tích cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối ở biển Đông”. Mã số: QT.05.34. Chủ trì: PGS.TS. Phạm Văn Huấn, Khoa Khí tượng - Thuỷ văn - Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học công nghệ”. Mã số: QLKH.05.01. Chủ trì: TS. Trần Thị Hồng, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Phân loại, phân lập, bảo quản một số vi tảo biển và qui trình sản xuất phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản”. Mã số: QG.03.07. Chủ trì: GS.TSKH Dương Đức Tiến, Trung tâm Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Sự tích lũy Cu2+, Pb2+, Cd2+ trong đất trồng màu ở vùng ngoại ô Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây”. Mã số: QT.05.37. Chủ trì: PGS.TS Lê Đức, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Đặc trưng văn hoá Hoa Kỳ”. Mã số: QG.02.22. Chủ trì: TS. Lê Thế Quế, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.

8. Đề tài “Những giá trị truyền thống Nhật Bản thể hiện qua Kotowaza”. Mã số: QX.05.18. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hồng Thu, Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Quan hệ giữa trình độ của giáo viên và kết quả học tập của sinh viên”. Mã số: QCL.05.02. Chủ trì: ThS. Mai Thị Quỳnh Lan, Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Kết hợp cú pháp và từ vựng của nhóm động từ cảm thụ thính giác trong tiếng Nga và việc giảng dạy cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam”. Mã số: QN.03.03. Chủ trì: TS. Lê Thiếu Ngân, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu phương pháp giảng dạy cụm từ cố định tiếng Pháp cho sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN". Mã số: QN.03.13. Chủ trì: TS. Nguyễn Hữu Thọ, Trung tâm Giáo dục từ xa - Trường Đại học Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt.

 Tin: Ban Khoa học Công nghệ ĐHQGHN - Ảnh: TL
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :