Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V
Ngày 15/5/2020, tại ĐHQGHN đã diễn ra Hội nghị lần thứ hai mươi Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận: Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI; Dự thảo Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI; Báo cáo tình hình tổ chức đại hội đảng các cấp và kết quả đại hội điểm tại Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ.

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 20 quyết nghị: thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhân sự BCH Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, giao Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN hoàn thiện văn bản, ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần này đã thông qua Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI và giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện căn cứ các ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng ủy viên, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người học để hoàn thiện Báo cáo chính trị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình đại hội đảng các cấp và kết quả đại hội điểm tại Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ, giao Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy định của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

BCH Đảng bộ ĐHQGHN đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người học ở ĐHQGHN tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI.

 Thanh Hà
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :