Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Danh sách sinh viên đến dự Lễ trao học bổng Posco, Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc về danh sách sinh viên được nhận học bổng Posco năm học 2017-2018.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên đến dự Lễ trao học bổng Posco, Hàn Quốc.

Thời gian: 8 giờ 15 phút, thứ Sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017 (Thời gian khai mạc: 9 giờ, ngày 6 tháng 10 năm 2017)

Địa điểm: Phòng 901, Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trang phục sinh viên: Nữ mặc áo dài truyền thống; nam mặc áo trắng, quần sẫm màu sơ-vin.

STT

Họ và tên

Giới tính

Khóa học

Ngành học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

Mai Thị Hương

Nữ

QH-2015-T

Địa lý

2

Dương Tiến Quang Huy

Nam

QH-2017-T

Sinh học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

3

Trần Linh Chi

Nữ

QH-2014-X

Ngôn ngữ học

4

Nguyễn Hoàng Hiệp

Nam

QH-2017-X

Văn học

5

Phùng Thị Thu Hà

Nữ

QH-2017-X

Đông phương học

6

Nguyễn Văn Hiền

Nam

QH-2017-X

Khoa học thư viện

Trường Đại học Ngoại ngữ

7

Phạm Thị Cát Linh

Nữ

QH-2016-F

Ngôn ngữ Anh

8

Lê Thu Hằng

Nữ

QH-2016-F

Sư phạm Tiếng Anh

9

Nguyễn Viết Vũ

Nam

QH-2016-F

Sư phạm Tiếng Anh

10

Nguyễn Đức Quân

Nam

QH-2016-F

Sư phạm Tiếng Anh

Trường Đại học Công nghệ

11

Ngô Anh Tuấn

Nam

QH-2015-I

Cơ học kỹ thuật và tự động hóa

12

Hoàng Thị Thu Tính

Nữ

QH-2017-I

Điện tử viễn thông

Trường Đại học Kinh tế

13

Cấn Trung Kiên

Nam

QH-2017-E

Quản trị kinh doanh

14

Hoàng Thùy Dương

Nữ

QH-2017-E

Kinh tế quốc tế

Trường Đại học Giáo dục

15

Phan Thị Hằng

Nữ

QH-2017-S

Sư phạm Ngữ Văn

16

Bùi Viết Trường

Nam

QH-2017-S

Sư phạm Ngữ Văn

Khoa Luật

17

Nguyễn Huy Tử Quân

Nam

QH-2015-L

Luật học

18

Ngô Vũ Quỳnh Anh

Nữ

QH-2017-L

Luật kinh doanh

Khoa Y Dược

19

Lê Thị Thanh

Nữ

QH-2013-Y

Dược học

20

Phùng Thế Thông

Nam

QH-2015-Y

Y đa khoa

Ấn định danh sách có 20 sinh viên./.

 Ban CT&CT HSSV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   |