Số liệu thống kê
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Số liệu thống kê  >  
Quy mô đào tạo năm học 2011 - 2012

Bậc / Hệ đào tạo
Số lượng
Bậc Đại Học
23.626
- Hệ chính quy
21,806
    + SV chính quy hệ chuẩn
18,094
    + SV chất lượng cao
1,824
    + SV tài năng
207
    + SV chuẩn quốc tế
1.350
    + SV chương trình tiên tiến
331
    +Sinh viên bằng kép
2.367
- Hệ không chính quy (VLVH)
1.820
Bậc Sau Đại Học
10.334
- Thạc sỹ
9.186
- Tiến sỹ
1.148

 VNU Media - Nguồn: Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :