Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Đại học
Hội nghị tổng kết Dự án đào tạo nguồn nhân lực tài năng
Vừa qua, ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị trên nhằm đánh giá những thành tựu và tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại trong việc triển khai dự án đào tạo nguồn nhân lực tài năng và lấy ý kiến đóng góp cho việc thực hiện dự án trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Nhã - Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN đã trình bày báo cáo  tổng kết thực hiện dự án đào tạo nguồn nhân lực tài năng của ĐHQGHN.

Từ năm 1995, ĐHQGHN đã bắt đầu xây dựng và chuẩn bị thực hiện chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng như một giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài khoa học công nghệ nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục đại học nói chung. Năm 1997, Trường ĐHKHTN chính thức bắt đầu tuyển sinh và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án “Đào tạo cử nhân khoa học tài năng”. Năm 2001, ĐHQGHN mở rộng mô hình đào tạo này đối với các trường đại học, khoa trực thuộc với Dự án “Đào tạo nguồn nhân lực tài năng”.

Chương trình đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao đã được triển khai ở 25 ngành học của tất cả các đơn vị đào tạo. Số sinh viên đã và đang theo học chương trình đào tạo cử nhân tài năng, chất lượng cao từ năm 1997 đến nay là 1.698, trong đó chương trình đào tạo cử nhân tài năng là 568, chất lượng cao là 1.130. Số sinh viên hiện nay theo học các chương trình đào tạo cử nhân tài năng 126 và chất lượng cao là 1.131 với tổng số sinh viên là 1.347, chiếm khoảng 7% tổng số sinh viên chính quy toàn ĐHQGHN. Số học viên cao học được Dự án hỗ trợ kinh phí hoàn thành tốt luận văn là 387 và số nghiên cứu sinh là 156.

Tính đến năm 2005, ĐHQGHN đã có 230 sinh viên tốt nghiệp các hệ tài năng và chất lượng cao, trong đó có 172 sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc, chiếm 75%. Chất lượng đầu ra của một số ngành học như Toán học, Vật Lý về cơ bản đã đạt được trình độ quốc tế, liên thông chuyển tiếp sinh với các đại học nước ngoài. Quy mô đào tạo cử nhân tài năng còn nhỏ, mức độ “quốc tế hoá” về chương trình, phương pháp đào tạo, ngôn ngữ sử dụng chưa đủ cao. Về cơ bản, Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra là thu hút được nhiều sinh viên giỏi, cán bộ giỏi vào thực hiện chương trình đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, xác lập mô hình, quy trình hệ đào tạo mới ở Việt Nam - hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao…

Các đại biểu cũng đã sôi nổi thảo luận về tình hình thực hiện dự án đào tạo nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao trong thời gian qua và đề ra những giải pháp thích hợp để tiếp tục mở rộng và quốc tế hóa hệ đào tạo nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao.

 Tin & ảnh: L.M - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :