Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN năm 2007
Ngày 22/3/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN năm 2007. Theo đó, Ban Chỉ đạo tuyển sinh sau đại học năm 2007 của ĐHQGHN gồm các ông/bà sau đây:

1. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN - Trưởng ban;

2. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Công, Chủ nhiệm khoa Sau đại học, ĐHQGHN - Phó trưởng ban;

3. PGS.TS. Trần Kim Đỉnh, Trưởng Ban Thanh tra, ĐHQGHN - Uỷ viên;

4. TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban KH-CN, ĐHQGHN - Uỷ viên;

5. PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch HĐTS trường ĐHKHXH&NV - Uỷ viên;

6. PGS. TS. Trần Hữu Luyến, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐHNN - Uỷ viên;

7. GS.TS. Trần Nghi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐHKHTN - Uỷ viên;

8. PGS.TS. Trần Khánh Thành, Phó chủ nhiệm khoa Sau đại học, ĐHQGHN - Uỷ viên;

9. PGS.TS. Hoàng Văn Vân, Phó chủ nhiệm khoa Sau đại học, ĐHQGHN - Uỷ viên;

10.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, TP. QLĐT&KH, khoa Sau đại học, ĐHQGHN - Thư ký.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh sau đại học có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác tuyển sinh sau đại học được tổ chức thực hiện tại các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN và giải quyết các vấn đề nảy sinh theo Quy chế tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN.

 Tin & ảnh: Thanh Lâm
- Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :