Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Điều chuyển Trạm Y tế từ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sang Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 09/04/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành quyết định 1191/QĐ-TCCB về việc Điều chuyển Trạm Y tế từ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sang Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Điều chuyển nguyên trạng Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên gồm: tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất sang Bệnh viện ĐHQGHN.
- Giao Ban Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp với Văn phòng, các ban chức năng có liên quan, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Bệnh viện ĐHQGHN thực hiện việc bàn giao Trạm Y tế theo đúng quy định hiện hành; thời hạn hoàn thành việc bàn giao trước ngày 20/4/2012.
- Giao Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN sắp xếp, bố trí sử dụng các nguồn lực của Trạm Y tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện ĐHQGHN.

 VNU Media - Ban Tổ chức cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :