Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ

Ngày 18/11/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN về việc đổi tên Viện Tin học Pháp ngữ thành Viện Quốc tế Pháp ngữ (VNU-IFI).

Trước đó, ngày 26/12/2013, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4715/QĐ-ĐHQGHN về việc chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Viện Tin học Pháp ngữ sang loại hình đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.

Viện Tin học Pháp ngữ được thành lập theo Quyết định số 1549/GD-ĐT ngày 13/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Thỏa thuận giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức AUPELF-UREF (nay là Cơ quan Đại học Pháp ngữ - AUF). Bộ GD&ĐT giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với AUF tổ chức, quản lý và điều hành Viện theo Quyết định số 5206/QĐ-BGDĐT ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 BT - Ban TCCB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :