Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Học bổng học tiếng Ả rập tại Trường Đại học Ca-ta

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta về việc lựa chọn và giới thiệu 2 sinh viên đang học tiếng Ả rập tại Trường Đại học Ngoại ngữ tham dự chương trình học bổng học tiếng Ả rập tại Trường Đại học Ca-ta.
Thông tin về học bổng xin xem văn bản của Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta đính kèm công văn này và tham khảo tại website:
hoặc liên hệ với anh Hồ Khắc Hóa, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán theo địa chỉ Email: hokhac74_mofa@yahoo.com.vn, điện thoại di động: +974 33089832.
Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị Trường Đại học Ngoại ngữ phổ biến thông tin về chương trình học bổng này tới sinh viên và xét chọn, giới thiệu 02 sinh viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo đúng quy định.

Hồ sơ sinh viên dự tuyển gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 17/4/2013.

 VNU Media - Ban Chính trị và CTHSSV
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :