Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt I năm 2005 của ĐHQGHN
Ngày 10/6/2005, Ban chỉ đạo Tuyển sinh sau đại học năm 2005 của Đại học Quốc gia Hà Nội họp dưới sự chủ trì của GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học - đã phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2005 của ĐHQGHN. Cụ thể như sau:

I. Điểm trúng tuyển đào tạo thạch sĩ đợt 1 năm 2005

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Toán học và Cơ học: 10; Vật lý: 10; Hoá học: 10; Sinh học: 10; Địa lý: 10; Địa chất: 10; Khí tượng - Thủy văn - Hải dương: 10; Khoa học môi trường: 10.

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Văn học: 12,5; Hán - Nôm: 13; Ngôn ngữ học: 12; Đông phương học: 11; Báo chí: 12,5; Triết học: 14; Xã hội học: 11,5; Lịch sử: 11; Tâm lý học: 11,5; Lưu trữ học và Tư liệu học: 13,5; Quản lý KH và CN: 11; Du lịch học: 12; Quốc tế học: 11,5.

3. Trường Đại học Ngoại ngữ: Tiếng Anh: 13; Tiếng Pháp: 10,5; Tiếng Nga: 10; Tiếng Trung Quốc: 10.

Trường Đại học Ngoại ngữ liên kết với Trường Đại học Vinh: Tiếng Anh: 11.

4. Trường Đại học Công nghệ: Công nghệ Thông tin: 10. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 10.

5. Khoa Kinh tế: Kinh tế Chính trị: 11; Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế): 11; Quản trị Kinh doanh: 11.

6. Khoa Sư phạm: Quản lý Giáo dục: 11.

7. Khoa Luật: Luật học: 12.

8. Khoa Quản trị Kinh doanh: Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo quốc tế): 12.

9. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị: Triết học: 10; Kinh tế chính trị: 10; Lịch sử: 10.

10. Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục: Quản lý giáo dục: 10.

11. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường: Khoa học môi trường: 10.

12. Viện Cơ học: • Cơ học: 10.

II. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ trong nước đợt 1 năm 2005

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 5.

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn:

• Đối với thí sinh thi từ cử nhân: 15;

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 5.

3. Trường Đại học Ngoại ngữ:

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 7.

4. Trường Đại học Công nghệ:

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 5.

5. Khoa Kinh tế:

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 5.

6. Khoa Sư phạm:

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 6,5.

7. Khoa Luật:

• Đối với thí sinh thi từ cử nhân: 22;

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 5.

8. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường:

• Đối với thí sinh thi từ thạc sĩ: 5.

Ghi chú:

1. Các điểm công bố trên đây không bao gồm điểm ngoại ngữ.

2. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (Chương trình đào tạo quốc tế) - Ngoại ngữ TOEFL: 450 điểm.

 ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 172, tháng 6/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :