Hội thảo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Hội thảo
Thông báo số 2 Hội thảo khoa học quốc gia “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục ĐH Việt Nam”

Hội thảo “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0 và những đáp ứng của giáo dục ĐH Việt Nam” do Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực phối hợp với ĐHQGHN, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đã nhận được phiếu đăng ký tham gia của trên 100 nhà khoa học.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức trân trọng gửi đến các nhà khoa học thông báo số 2 về một số nội dung liên quan Hội thảo như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Ngày 23/11/2018 (Thứ 6)

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Hội thảo

- Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0: Đặc trưng của phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho phát triển trong bối cảnh cách mạng 4.0; Nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho một số ngành nghề quan trọng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng cung lao động và lao động chất lượng cao ở Việt Nam;…

- Đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học: Quy hoạch mạng lưới, chương trình đào tạo gắn với cung – cầu nhân lực cao trong bối cảnh 4.0; Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực đáp ứng cách mạng 4.0 (ngoại ngữ, tin học, tư suy sáng tạo, khởi nghiệp); Đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động;…

3. Quy định về gửi báo cáo toàn văn

- Các tác giả đăng ký gửi bài tham gia Hội thảo cần hoàn thành báo cáo toàn văn tham luận dài không quá 5000 từ, định dạng chữ Times New Roman; cỡ chữ 12 trên khổ giấy A4; bảng mã Unicode; giãn dòng 1,2; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm. Cấu trúc bài tham luận gồm: Tên bài viết, họ tên tác giả, học hàm, học vị (riêng tên đơn vị, địa chỉ email, số điện thoại di động được đặt ở chế độ footnote, in thẳng, cỡ chữ 11); Tóm tắt bài viết (không quá 500 từ), in nghiêng, cỡ chữ 11, từ khóa (3 - 5 từ); Nội dung bài viết gồm các phần: Giới thiệu, Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu, Các nội dung phân tích, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

- Quy cách trình bày báo cáo (theo mẫu đính kèm)

- Các bài tham luận được Hội đồng chuyên môn thẩm định và phê duyệt sẽ được in kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và được tính điểm công trình.

- Báo cáo toàn văn được gửi về Ban tổ chức trước 17g00 ngày 25/10/2018 qua địa chỉ email: hdqggdhoithao4.0@gmail.com

4. Chuẩn bị thuyết trình báo cáo tại Hội thảo

- Ban Tổ chức sẽ thông báo chính thức lịch làm việc của từng phiên Hội thảo tới các nhà khoa học và tới các báo cáo viên được lựa chọn thuyết trình trước ngày 08/11/2018.-

- Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho báo cáo viên  được lựa chọn thuyết trình. Đề nghị báo cáo viên gửi file PowerPoint qua email trước ngày 16/11/2018.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Trần Mai Đông – Trưởng phòng NCKH và HTQT, Trường ĐH Kinh tế HCM, điện thoại: 0903.969.393, email: tmdong@ueh.edu.vn.

ThS. Bùi Hoàng Yến – Văn phòng HĐQGGDPTNL, điện thoại: 0916.917.088, email: bhyen@moet.gov.vn.

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :