Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Thị Hương Thơm
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HỒ THỊ HƯƠNG THƠM  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/8/1978                                              
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:2389/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin
8. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
9. Mã số:   62 48 05 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hồ Văn Canh và PGS. TS. Trịnh Nhật Tiến
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
“Giấu thông tin” (Steganography) là kỹ thuật giấu thông tin quan trọng vào đối tượng dữ liệu số khác. Do tính ưu việt của các kỹ thuật giấu tin là “vô hình”, nên nó trở thành công cụ hữu ích cho một số tổ chức trao đổi thông tin quan trọng trong môi trường truyền thông công cộng, việc phân loại và kiểm soát thông tin dữ liệu ảnh trong môi trường truyền thông số đang là bài toán cấp thiết đối với một số ban ngành, đặc biệt là lĩnh vực an ninh chính trị. Với vấn đề cấp thiết đó, luận án đã đề xuất và cải tiến một số phương pháp phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng một số kỹ thuật giấu công bố trong thời gian gần đây bao gồm: bốn kỹ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin trên LSB của miền không gian, một kỹ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin trên LSB của miền tần số, bốn kỹ thuật phát hiện có ràng buộc cho ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu biết trước: HKC, DIH, IWH, RVH.
Với mỗi kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin đề xuất và cải tiến đều có bảng thử nghiệm đánh giá hoặc so sánh kết quả của nó với kỹ thuật đã công bố khác.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :