Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Hậu
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ THỊ HẬU            
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 16/10/1976                                         
4. Nơi sinh: Thái Nguyên, Việt Nam
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH ngày 29/06/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội.     
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo xúc tác oxi hóa pha lỏng và ứng dụng để xử lý nước thải khó xử lý vi sinh
8. Chuyên ngành: Hoá lí thuyết và hóa lí                   
9. Mã số: 62 44 31 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Thế Hà
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Đã chứng minh được rằng quặng kim loại chuyển tiếp Việt Nam có khả năng xúc tác cho quá trình ôxi hóa pha lỏng (CWAO). Xử lý nhiệt không tăng hoạt tính đáng kể.
Biến tính quặng có hoạt tính ôxi hóa màu cao nhất lựa chọn được ở trên (xúc tác một cấu tử) để có xúc tác 2 cấu tử, 3 cấu tử có hoạt tính ôxi hóa COD cao hơn. Xúc tác 3 cấu tử lựa chọn được có hoạt tính khá cao cả về khía cạnh xử lý màu và xử lý COD đối với thuốc nhuộm được chọn làm mô hình và nước thải thực ở điều kiện khá mềm. Kết quả đạt được nói trên góp phần vào việc làm phong phú thêm danh mục các chất xúc tác sử dụng trong phương pháp oxi hóa pha lỏng xử lý nước thải dệt nhuộm nói riêng và nước thải chứa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học nói chung.
Nước thải nhuộm thực xử lý bằng CWAO đã tăng được khả năng xử lý tiếp theo bằng kĩ thuật vi sinh (tỷ lệ BOD/COD từ 0,2 lên 0,5-0,6). Kết quả này cho phép đề xuất quy trình tổ hợp xử lý nước thải dệt nhuộm với sự tham gia của CWAO với vai trò tiền xử lý (giảm độ màu, tăng BOD/COD) và giai đoạn xử lý vi sinh tiếp theo để đạt các quy chuẩn thải.
Xem thông tin chi tiết.

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :