Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Diên Thân
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các quá trình điều chế và tính chất của bột TiO2 kích thước nanomet được biến tính bằng N và Fe.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ  DIÊN THÂN    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/01/1955                                     

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  số 4089/SĐH ngày 01/11/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chuyển PGS.TS Ngô Sỹ Lương từ hướng dẫn phụ thành hướng dẫn chính theo Quyết định số 4036/QĐ-SĐH ngày 28/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các quá trình điều chế và tính chất của bột TiO2 kích thước nanomet được biến tính bằng N và Fe.

8. Chuyên ngành: Hóa vô cơ                          

9. Mã số: 62 44 25 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Ngô Sỹ Lương; TS. Nguyễn Huy Phiêu

 Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :