Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mai Hải Đăng
Tên đề tài luận án: Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: MAI HẢI ĐĂNG                 

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/09/1976                                                

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: số 3208/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu

8. Chuyên ngành: Luật Quốc tế                               

9. Mã số: 62 38 60 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   PGS.TS Nguyễn Bá Diến

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :