Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Anh Tuấn
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch đô thị ở TP Huế theo hướng quản lý nhu cầu (DSM)

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN ANH TUẤN                          

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 23-03-1967                                                           

4. Nơi sinh:  Phước Vình, Huế

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội  số 2394/SĐH , ngày 26 tháng 06 năm 2007.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch đô thị ở TP Huế theo hướng quản lý nhu cầu (DSM)

8. Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.   

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Đình Tuấn; PGS.TS Lê Văn Thăng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

1) Là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt Nam về phương thức QLNC nước sạch đô thị;

2) Bước đầu xây dựng được các luận cứ khoa học cho công tác tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch đô thị ở Việt Nam;

3) Áp dụng thành công mô hình DPSIR trong tiếp cận hệ thống về 3 phương diện kinh tế - xã hội – môi trường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

1) Một phần nghiên cứu tổng quan của luận án đã được Bộ GD và ĐT sử dụng làm tài liệu truyền thông về Bảo vệ môi trường.

2) Một số giải pháp đề cập trong luận án đã được dự án hợp tác giữa TP Huế và AIT (Thái Lan) áp dụng vào đầu năm 2012.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :