Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Văn Vỹ
Tên đề tài luận án: Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim (Qua nghiên cứu 2 tác phẩm “Tự tử” và “Phân công lao động xã hội”)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRƯƠNG VĂN VỸ

2. Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: 16 / 09 / 1959                                           

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH, ngày 15/ 7/ 2008 của Giám đốc ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 594/QĐ-SĐH ngày 22 tháng 7 năm 2011 “Về việc thay đổi đề tài luận án cho nghiên cứu sinh” của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Sai lệch xã hội trong xã hội học của Emile Durkheim (Qua nghiên cứu 2 tác phẩm “Tự tử” và “Phân công lao động xã hội”)

8. Chuyên ngành:           XÃ HỘI HỌC                             

9. Mã số:  62 31 30 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Quyết; PGS.TS Nguyễn Văn Thủ

Xem thông tin chi tiết.

 \\VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :