Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Cẩm Giang
Tên đề tài luận án: Các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn cấu trúc thể loại.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG CẨM GIANG             

2. Giới tính : Nữ

3. Ngày sinh: 03/6/1983                          

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4152/SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia.

6. Tên đề tài luận án: Các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn cấu trúc thể loại

7. Chuyên ngành: Lý luận văn học 

8. Mã số: 62 22 32 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lý Hoài Thu

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :