Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thu Phương
Tên đề tài luận án: Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thu Phương           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/05/1981                                                

 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1693/QĐ-SĐH ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Thu hút FDI cho phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

8. Chuyên ngành : KTTG&QHKTQT                           

9. Mã số: 62 31 07 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, TS. Vũ Anh Dũng

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :