Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thuỳ Dung
Tên luận án: Vai trò của văn hóa thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ THÙY DUNG        

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 13 - 04 – 1979                                         

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 3670/ QĐ - SĐH ngày 28  tháng 10  năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên luận án: Vai trò của văn hóa thẩm mỹ đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Huyên.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :