Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Hoà
Tên đề tài luận án: Phát triển bền vững với việc giữ gìn giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI THỊ HOÀ          

2. Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 15.04.1965                                     

4. Nơi sinh: Sơn La

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 3670/ QĐ - SĐH ngày 28  tháng 10  năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển bền vững với việc giữ gìn giá trị truyền thống các dân tộc thiểu số bản địa  tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Huyên.

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Meida - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :