Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Văn Việt
Tên đề tài luận án: "Chế tạo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng của vật liệu perovskite có hệ số nhiệt điện trở dương"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Văn Việt                

2. Giới tính: Nam

3. Sinh ngày 03/ 02/ 1971                                  

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2259/SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: "Chế tạo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng của vật liệu perovskite có hệ số nhiệt điện trở dương".

8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn.                    

9. Mã số: 62 44 07 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Bạch Thành Công

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |