Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Thanh
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THÚY THANH          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 4/3/1976.                                                 

4. Nơi sinh: Bắc Ninh.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4157/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia, Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 265/TCT-Đ ngày 7/12/2012 của Giám đốc Trung tâm Đào đạo Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - Đại học Quốc gia, Hà Nội.

- Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 265/TCT-Đ ngày 17/12/2012 của Giám đốc Trung tâm Đào đạo Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - Đại học Quốc gia, Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Trọng Hoài; PGS.TS Đoàn Thị Minh Oanh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :