Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh Đào
Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/10/1959                                               

4. Nơi sinh: Quảng Nam

5. Quyết định công nhận NCS: số 4156/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 890/QĐ-ĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý đội ngũ giảng viên ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                           

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đức Chính

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   |