Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Hiếu
Tên đề tài luận án: Các hiệu ứng Âm - Điện - Từ trong các hệ thấp chiều

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN HIẾU                                       

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     13/10/1982                                                              

4. Nơi sinh:  Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 5429/SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Các hiệu ứng Âm - Điện - Từ trong các hệ thấp chiều

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán            

9. Mã số: : 62 44 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Báu, PGS.TS Trần Công Phong

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   |