Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thu Hà
Tên luận án: Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axít ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam

1.      Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ THU HÀ

2.      Giới tính: Nữ

3.      Ngày sinh: 19/3/1977

4.      Nơi sinh: Hà Nội

5.      Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1991/SĐH, ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Giám Đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3521/QĐ-ĐT ngày 19/10/2012 của Đại học Quốc Gia Hà Nội cho phép tạm ngừng học tập trong thời gian 12 tháng tính từ ngày 01/09/2012; Quyết định số 3008/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/8/2013 của Đại học Quốc Gia Hà Nội cho phép tiếp tục chương trình học tập từ ngày 01/09/2013.

7.      Tên luận án: Nghiên cứu, đánh giá lắng đọng axít ở vùng đồng bằng sông Hồng Việt Nam

8.      Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.      Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm 

10.    Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Xuân Cơ, GS.TS Lê Trọng Cúc

 

Xem thông tin chi tiết.


 Tân Ngọc - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :