Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Hà
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ chế khuếch tán trong vật liệu vô định hình

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THANH HÀ                    

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 12/03/1986                                                       

4. Nơi sinh:  Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/09/2011 của Hiệu trưởng trường Đại hoc Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ chế khuếch tán trong vật liệu vô định hình

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán            

9. Mã số: : 62.44.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Phạm Khắc Hùng; GS.TS Nguyễn Quang Báu.

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Vũ - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :