Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Việt Anh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Việt Anh           

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     23/03/1971