Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thanh Hương
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thanh Hương                  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04 / 06 / 1978                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3231/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc                                   

9. Mã số: 62220204

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán hiện đại. Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã tiến hành phân loại và đi sâu nghiên cứu các mô thức biểu đạt và tình hình sử dụng của hành vi hỏi trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, luận án đã đem kết quả nghiên cứu các mô thức biểu đạt và tình hình sử dụng các mô thức của hành vi hỏi trong tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt để chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án không những giúp người học lý giải và biểu đạt hành vi hỏi trong giao tiếp Hán –Việt, mà còn có giá trị ứng dụng trong công tác nghiên cứu: hành vi lời nói cụ thể, giảng dạy ngôn ngữ, dịch thuật và biên soạn giáo trình.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho những công trình nghiên cứu tiếp theo về hành vi hỏi. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, luận án có thể phát triển theo hướng đi sâu nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa xã hội đến hành vi hỏi trong tiếng Hán và tiếng Việt.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

+ “Quan sát các mô thức biểu đạt hành vi hỏi gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại xuất phát từ lý thuyết hành vi lời nói”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, số 35 (5/2013), ĐH Hà Nội.

+  Nghiên cứu hành vi hỏi trực tiếp trong tiếng Hán hiện đại”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ số 38 (5/2014), ĐH Hà Nội.

 

>>>>> Xem thông tin bản tiếng Anh.

 Cầm Tú Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   |