Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia
Đề tài: A Critical Discourse Analysis of English Media Texts on Climate Change (Phân tích diễn ngôn phê phán các văn bản báo chí tiếng Anh về biến đổi khí hậu)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;           

Mã số:  62 22 15 01;

Người thực hiện: Lưu Thị Kim Nhung

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn: TS. Hà Cẩm Tâm; PGS. Trần Xuân Điệp      

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 10 tháng 05  năm 2016

 Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận vănluận án, Phòng 101 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

 

 Cầm Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |