Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Đăng Trung
Tên đề tài luận án: Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Đăng Trung

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/04/1990                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 28 tháng 12 năm 2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Xin gia hạn kéo dài thời gian học tập 1 năm theo Quyết định số 253/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 02 năm 2017

7. Tên đề tài luận án: Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ

8. Chuyên ngành: Lí luận văn học                                              

9. Mã số: 62 22 01 20

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đoàn Đức Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống các tác phẩm tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam thời hậu chiến trong văn học Việt Nam và Mỹ từ góc nhìn so sánh với tham vọng nhìn nhận sự phản ánh cuộc chiến trong văn học từ cả hai phía, làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt của hai dòng văn học trong cách thức lý giải và cắt nghĩa, cách thức suy cảm và tái hiện chiến tranh.

- Từ những quan điểm nghiên cứu mới mẻ dưới góc độ văn hóa học và thi pháp học, luận án soi sáng lại những hiện tượng văn học chiến tranh quen thuộc của Việt Nam dưới những chiều kích, khía cạnh khác biệt, đưa ra những diễn giải khác hơn so với những cách tiếp cận trước đây.

- Luận án cũng là một dẫn nhập tổng quan về các sáng tác tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam ở phía Mỹ vốn không được quan tâm và biết đến nhiều trong tình hình nghiên cứu trong nước hiện nay, đồng thời cung cấp một cách đọc mang tinh thần giải thực dân từ quan điểm Việt Nam với các sáng tác phía Mỹ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-Biên soạn bài giảng, sách chuyên khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu văn học

- Làm tài liệu dẫn nhập về văn học, văn hóa Mỹ, chiến tranh Việt Nam cho các đối tượng có quan tâm

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu văn hóa chiến tranh

- Nghiên cứu văn học, nghệ thuật về chiến tranh Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Đăng Trung (2014), “Văn học chiến tranh phương Tây từ góc nhìn lý luận”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (12), tr. 46-56.

- Trần Đăng Trung (2017), “Chiến tranh Việt Nam: Trải nghiệm và tái hiện trong tiểu thuyết Mỹ thời hậu chiến”, Tạp chí Nghiên cứu văn học (6), tr. 86-94.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   |