Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Bổ sung PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN

Hà Nội, ngày 17/02/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số: 630/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ sung PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

 VNU Media - Ban Tổ chức - Cán bộ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :