Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Hợp tác 3 "nhà" - "4 trong 1"
Phỏng vấn của Bản tin ĐHQGHN với các nhà quản lý và nhà khoa học: GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, TS.Nguyễn Văn Lạng - Thứ trưởng Bộ KH&CN và TS. Trần Xuân Tú - Phòng thí nghiệm mục tiêu hệ thống tích hợp thông minh (SIS lab) Trường ĐHCN - ĐHQGHN

 

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN

Triển khai hiệu quả hợp tác trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để tổ chức đào tạo và nghiên cứu một số lĩnh vực công nghệ cao và khoa học liên ngành, thực hiện sáng tạo Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư khóa VII về “gắn viện với trường, gắn công tác giáo dục đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học” và Nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ hai khóa VIII về "bảo đảm kết hợp giữa viện nghiên cứu và trường đại học, gắn nghiên cứu - triển khai với sản xuất - kinh doanh”.

Ngoài ra, hợp tác trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp đã triển khai phương châm “4 trong 1”: Thứ nhất, hợp tác này là để đáp ứng nhu cầu của xã hội và của mỗi bên. Thứ hai là phát huy sức mạnh và cả những nét độc đáo của cả nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Thứ ba là cùng sử dụng nguồn lực chung. Thứ tư là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên.

TS.Nguyễn Văn Lạng – Thứ trưởng Bộ KH&CN

ĐHQGHN đã có mối quan hệ chặt chẽ với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Một số sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học ở ĐHQGHN đã dần chuyển giao cho Khu công nghệ cao, hay một số nhóm nghiên cứu đã tiến hành những nghiên cứu tại Khu công nghệ cao để dần chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu. Sắp tới, hai bên sẽ có những hợp tác về việc sử dụng các phòng thí nghiệm của ĐHQGHN cho các nhóm nghiên cứu ở Khu công nghệ cao.

Vì ĐHQGHN và Khu công nghệ cao nằm ở vị trí khá gần nhau nên chúng tôi sẽ hợp tác để trở thành tổ hợp đào tạo, nghiên cứu và sản xuất theo một mô hình hoàn thiện, các bên cùng có lợi trong đó có lợi ích của các giảng viên, nhà khoa học và lợi ích của nhà doanh nghiệp. Trong đó có yếu tố rất quan trọng là khai được cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực và công nghệ.

Nguồn nhân lực cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc được đào tạo bởi hệ thống các trường đại học. Chúng tôi kỳ vọng ĐHQGHN sẽ là một địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chủ chốt cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho những sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN làm việc trong các viện nghiên cứu, doanh nghiệp đóng đô trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

TS. Trần Xuân Tú - Phòng thí nghiệm mục tiêu hệ thống tích hợp thông minh (SIS lab) Trường ĐHCN - ĐHQGHN

Với cương nghị của người làm khoa học, chúng tôi mong muốn hợp tác trường đại học –doanh nghiệp làm sao đem lại lợi ích hai bên: Phía nhà trường có know-how (bí quyết công nghệ), trong khi doanh nghiệp lại…thiếu. Nhà trường chuyển know-how cho doanh nghiệp, ngược lại, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ lại nhà trường phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học như hỗ trợ trang thiết bị, tài chính. Cả nhà khoa học và doanh nghiệp phải chủ động tìm đến nhau. Nhà khoa học phải cho doanh nghiệp điểm mạnh, yếu của mình để doanh nghiệp hiểu rõ nhà khoa học hơn, từ đó tìm ra hướng hợp tác hiệu quả.

Sản phẩm đối với Trường ĐH Công nghệ có hai dạng: các công trình công bố mang tính chất hàn lâm và các sản phẩm khoa học công nghệ. Hầu như các nhà khoa học làm từ A – Z rồi đưa ra thị trường, còn các công ty gần như nhận được sản phẩm hoàn chỉnh, thay vì mong muốn của các nhà khoa học chỉ đưa ra các giải pháp, còn chính các công ty là khâu thực hiện ra sản phẩm cuối cùng.

>>> Các bài liên quan trên Bản tin ĐHQGHN

>>> Các bài liên quan trên trang Tin tức - Sự kiện ĐHQGHN

 

 Hương Thu thực hiện - Bản tin ĐHQGHN số 220, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   |