Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Quyền lợi - Nghĩa vụ của sinh viên

Quyền lợi - Nghĩa vụ của sinh viên

    Sinh viên được xếp vào ở KTX theo thứ tự ưu tiên, đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN.

        Lệ phí ở một năm có hai mức giá: 50.000đ/tháng/phòng bình thường; 75.000đ/tháng/phòng Chất lượng cao.

        Mỗi sinh viên vào ở được bao cấp 10Kwh điện và 4 m3 nước/ tháng.

Khi sinh viên sử dụng vượt trội thì phải nộp theo đơn giá quy định của Nhà nước.

Trong quá trình ở KTX:

        Tuân thủ theo nội quy phòng ở do Ban quản lý KTX quy định.

        Thực hiện đúng theo Quy chế Công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |