Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN

Ngày 5/3/2021, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 578/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm thành viên mời của Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 579/QĐ-HĐ và 580/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tú – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và ông Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN cũng ban hành Quyết định số 577/QĐ-HĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết Quyết định số 577/QĐ-HĐ, 578/QĐ-HĐ, 579/QĐ-HĐ, 580/QĐ-HĐ.

 Thành Hưng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   |